Посадові особи зобов'язані надати адвокатам запитувану інформацію

Консультація онлайн > Новини > Посадові особи зобов'язані надати адвокатам запитувану інформацію
Посадові особи зобов'язані надати адвокатам запитувану інформацію 15.10.2013

          Отримання відповіді на адвокатський запит досі залишається проблемою, яку адвокатам доводиться вирішувати в повсякденній роботі. Підтвердженням цього факту є численні звернення в судові органи влади для оскарження неправомірної відмови у наданні інформації.

      Згідно ст. 24 вказаного Закону про адвокатуру, адвокатським запитом є письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту. Законом заборонено вимагати від адвоката подання інших документів разом з адвокатським запитом.

            Реальне ж ставлення до адвокатського запиту з боку зазначених структур кардинально відрізняється від визначених Законом положень. При отриманні адвокатського запиту вони зазвичай вимагають копію договору про надання правової допомоги, ігнорують запит або порушують строки реагування на нього. Таке ставлення посягає на право адвоката на отримання інформації, що сприятиме наданню якісної правової допомоги. Отже неправомірну відмову в наданні інформації необхідно оскаржити в судовому порядку.

    Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлює адміністративну відповідальність за відмову в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

        Однак, як повідомляє ВКДКА, нещодавно було прийнято кілька рішень у яких був встановлений факт порушення посадовими особами підприємств, установ права адвоката на отримання інформації за адвокатським запитам і накладені на посадових осіб адміністративні стягнення у вигляді штрафу. Так, 2 вересня 2013 р. Подільський районний суд Києва, розглянувши матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності директора департаменту врегулювання збитків по видах страхування автотранспортних фінансової установи, виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу.

            6 вересня 2013 р. районний суд Києва, розглянувши матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності керівника вищого навчального закладу, який виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу.

            Згадані постанови суду ґрунтуються на тому, що норма ст. 24 Закону про адвокатуру є імперативною і передбачає обов'язок, а не право організації надавати інформацію та документи за запитом адвоката, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом. Одночасно в обох випадках адвокатами запитувалася інформація про їхніх клієнтів, що виключає встановлення для адвоката обмежень у доступі до інформації такого характеру.

Написати коментар
Я не бот