В парламенті згадали про правову допомогу

Консультація онлайн > Новини > В парламенті згадали про правову допомогу
В парламенті згадали про правову допомогу 14.11.2015

          Правова допомога, яка надається адвокатами за рахунок коштів державного бюджету, знову стала предметом уваги у парламенті. Чи треба виокремлювати категорії отримувачів із числа інших? Чи можливо підвищити мінімальний поріг, який вважається "малозабезпеченням" за Законом України "Про безоплатну правову допомогу"?

          Суть змін і обґрунтування необхідності прийняття Закону: підвищити рівень доступності безоплатної вторинної правової допомоги для потерпілих та свідків у кримінальному провадженні. 

          Зауваження і пропозиції: у Пояснювальній записці зазначено, що згідно з КПК України потерпілого і свідка у кримінальному провадженні має право представляти тільки адвокат. Зазначена обставина суттєво впливає на вартість правових послуг у кримінальних справах, а тому має братися до уваги при визначенні максимального розміру доходу, що гарантує потерпілому та свідкові отримання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Вважаємо, що запропоновані зміни звужують встановлені Законом України «Про безоплатну правову допомогу» гарантії на отримання безоплатної вторинної правової допомоги малозабезпеченим особам, оскільки звужують категорії осіб, які можуть отримати таку правову допомогу.

          Так, п.1 частини першої статті 14 Закону надає право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим Законом та іншими законами України будь-яким особам з рівнем середньомісячного сукупного доходу сім'ї нижчим суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону.

          Крім того, у Пояснювальній записці не зазначено, які витрати щорічно нестиме держава у разі збільшення мінімального порогу для отримання права на безоплатну вторинну правову допомогу запропонованим проектом учасникам кримінального процесу.

Написати коментар
Я не бот