Київрада затвердила Положення про порядок формування та затвердження списку присяжних та народних за

Консультация онлайн > Новости > Київрада затвердила Положення про порядок формування та затвердження списку присяжних та народних за
Київрада затвердила Положення про порядок формування та затвердження списку присяжних та народних за 03.10.2013

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

XII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 2 жовтня 2013 року N 31/9619

Про Положення про порядок формування та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва

 

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 58, 581, 59 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про порядок формування та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва, що додається.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

 

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
02.10.2013 N 31/9619

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок формування та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає порядок формування та затвердження Київською міською радою списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та інших законів.

1.2. Присяжним, народним засідателем є громадянин України, який у випадках, визначених процесуальним законом, вирішує справи у складі суду разом із суддею, забезпечуючи згідно з Конституцією України безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя.

1.3. Список присяжних районних судів міста Києва затверджується рішенням Київської міської ради один раз на два роки і переглядається в разі необхідності за поданням Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві.

1.4. Списки народних засідателів районних судів міста Києва затверджуються рішенням Київської міської ради раз на чотири роки і переглядаються у разі необхідності, але не рідше ніж раз на два роки.

1.5. Формування та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва проводяться на принципах:

- законності;

- гласності та відкритості;

- неухильного додержання прав і свобод громадянина;

- добровільності;

- залучення народу до здійснення правосуддя;

- додержання прав місцевого самоврядування.

II. ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ У ПРИСЯЖНІ, НАРОДНІ ЗАСІДАТЕЛІ

2.1. До списку присяжних, народних засідателів районних судів міста Києва може бути включений громадянин, який:

- є громадянином України;

- досяг тридцятирічного віку;

- постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного районного суду міста Києва;

- дав згоду бути присяжним, народним засідателем.

2.2. Не підлягають включенню до списку присяжних, народних засідателів районних судів міста Києва громадяни:

- визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

- які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків народного засідателя, присяжного;

- які мають не зняту чи не погашену судимість;

- народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, адвокати, нотаріуси;

- громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років;

- особи, які не володіють державною мовою.

III. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СПИСКУ ПРИСЯЖНИХ

3.1. Підставою для формування списку присяжних районних судів міста Києва є подання Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві, оформлене відповідно до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

3.2. Враховуючи подання Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві, постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання сприяння в роботі судів, через засоби масової інформації, офіційний веб-портал Київської міської ради (www.kmr.gov.ua) забезпечує інформування громадськості про пошук кандидатів у присяжні районних судів міста Києва, вимоги до кандидатів у присяжні, необхідний перелік документів та контактні дані структурного підрозділу секретаріату Київради та районних у місті Києві державних адміністрацій, відповідальних за формування списку присяжних районних судів міста Києва.

3.3. Для включення до списку присяжних кандидат у присяжні районного суду міста Києва подає документи, визначені пунктом 3.4 цього Положення, до відповідної районної у місті Києві державної адміністрації або до секретаріату Київської міської ради. Подані до районної у місті Києві державної адміністрації документи передаються до секретаріату Київської міської ради у термін, визначений постійною комісією Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання сприяння в роботі судів.

3.4. Заява про включення до списку присяжних районних судів міста Києва, адресована Київській міській раді, повинна містити інформацію щодо:

- прізвища, ім'я та по батькові кандидата у присяжні;

- постійного місця проживання;

- згоди особи бути присяжним із зазначенням назви районного суду міста Києва;

- відсутності обставин, що унеможливлюють його участь у здійсненні правосуддя.

Заява повинна також містити згоду кандидата у присяжні на використання його персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

До заяви додаються:

- ксерокопії паспорта громадянина України (1 - 2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації проживання кандидата);

- документ, що підтверджує відсутність судимостей;

- документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.

3.5. Виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрації сприяють Київській міській раді у пошуку кандидатів у присяжні для районних судів міста Києва.

3.6. Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві сприяє Київській міській раді в отриманні інформації про відсутність судимостей у кандидатів у присяжні районних судів міста Києва.

3.7. Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує проходження медичного обстеження кандидатів на предмет відсутності хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.

3.8. Організація формування списку кандидатів у присяжні районних судів міста Києва здійснюється постійною комісією Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання сприяння в роботі судів.

IV. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СПИСКУ НАРОДНИХ ЗАСІДАТЕЛІВ

4.1. Підставою для формування списку народних засідателів районного суду міста Києва є подання районного суду міста Києва, оформлене відповідно до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

4.2. Формування списку кандидатів у народні засідателі відбувається відповідно до вимог пунктів 3.2 - 3.8 цього Положення.

V. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ СПИСКУ ПРИСЯЖНИХ, НАРОДНИХ ЗАСІДАТЕЛІВ

5.1. Структурний підрозділ секретаріату Київради, який забезпечує діяльність постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання сприяння в роботі судів, здійснює перевірку поданих документів, зазначених у пункті 3.4 цього Положення, та готує їх для розгляду на засіданні постійної комісії.

5.2. Про день та місце засідання постійної комісії, на якому розглядатимуться кандидатури у присяжні (народні засідателі) районних судів міста Києва, заздалегідь повідомляються депутати Київської міської ради та громадськість.

5.3. Інформація про кандидатури осіб, які пропонуються для затвердження присяжними (народними засідателями) районних судів міста Києва, заздалегідь до засідання постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання сприяння в роботі судів, розміщується на офіційному веб-порталі Київської міської ради (www.kmr.gov.ua).

5.4. За результатом розгляду кандидатур та аналізу відповідних документів, постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання сприяння в роботі судів, готує проект рішення Київради про затвердження списків присяжних (народних засідателів) районних судів міста Києва, який розглядатиметься Київською міською радою відповідно до вимог Регламенту Київради.

5.5. Затверджений список присяжних (народних засідателів) районних судів міста Києва оприлюднюється в газеті Київської міської ради "Хрещатик" та на офіційному веб-порталі Київської міської ради (www.kmr.gov.ua).

5.6. Список присяжних (народних засідателів) районних судів міста Києва разом з їхніми контактними даними не пізніше наступного дня з дня підписання відповідного рішення Київради направляється до районних судів міста Києва та Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві.

 

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

 

 

Написать комментарий
Я не бот