Лист Мінюсту Украаїни з питань застосування норм КПК України

Консультация онлайн > Уголовные дела > Лист Мінюсту Украаїни з питань застосування норм КПК України

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.08.2013  № 458-0-2-13/11

У зв'язку з депутатським зверненням Міністерство юстиції розглянуло лист громадської організації щодо надання роз'яснень з питань застосування норм кримінального процесуального законодавства і в межах компетенції повідомляє таке.

Відповідно до статей 6, 19 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Міністерство юстиції є центральним органом виконавчої влади, що діє відповідно до Конституції, законів України та Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395. Згідно із зазначеними актами Міністерство юстиції надає роз'яснення з питань, пов'язаних з діяльністю Мін'юсту України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються, і не має повноважень щодо вирішення порушених у зверненні Харківської обласної організації профспілки підприємців питань.

Одночасно в порядку інформування повідомляємо, що відповідно до статті 233 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. До постановлення ухвали слідчого судді слідчий, прокурор має право увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

При цьому під іншим володінням особи розуміються, зокрема, приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до частини сьомої статті 223 КПК обшук або огляд житла чи іншого володіння особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. При цьому понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, заінтересовані в результатах кримінального провадження.

Зазначені особи можуть бути допитані під час судового розгляду як свідки проведення відповідної слідчої (розшукової) дії.

Стосовно осіб, які мають право на тимчасовий доступ до речей і документів, слід зазначити, що згідно зі статтею 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату


А. Сєдов

 

 

 

 

Написать комментарий
Я не бот