Роз’яснено особливості притягнення до відповідальності за неповагу до суду

Консультация онлайн > Новости > Роз’яснено особливості притягнення до відповідальності за неповагу до суду
Роз’яснено особливості притягнення до відповідальності за неповагу до суду 10.11.2018

Відповідні Рекомендації оновила Рада суддів

 

Рада суддів України наголосила на наявності проблемних питань у правозастосуванні норм, що регулюють порядок притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду.

З огляду на це Рада рішенням від 26 жовтня 2018 року № 62 |виклала в новій редакції Рекомендації щодо притягнення до відповідальності за неповагу до суду.

У Рекомендаціях зазначено, що повага до суду є чинником належного функціонування правової держави. Закон вимагає від учасників процесу або присутніх у судовому засіданні осіб поваги до суду як одного з інститутів державної влади.

У кожному випадку, коли буде встановлено, що особа вчинила умисні дії, які свідчать про неповагу до суду, необхідно вирішувати питання про притягнення винних до відповідальності за статтею 185-3 КУпАП. У диспозиції вказаної статті до об'єктивної сторони зазначеного правопорушення віднесено перелік діянь, у разі вчинення яких суд зобов'язаний ініціювати провадження у справі про адміністративне правопорушення.

За загальним правилом таке провадження у судах загальної юрисдикції матиме такі стадії:

- порушення справи про адміністративне правопорушення;

- розгляд такої справи;

- виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення.

Порушення справи про адміністративне правопорушення - початкова стадія адміністративного провадження, якою охоплюється комплекс першочергових процесуальних дій, що забезпечують згодом можливість розгляду справи по суті.

У межах зазначеної стадії суддя має:

- виявити факт протиправної поведінки;

- установити особу правопорушника;

- визначитися з первісною правовою кваліфікацією скоєного.

Закінчення стадії порушення справи про адміністративне правопорушення за загальним правилом пов'язується із складанням уповноваженою особою протоколу про адміністративне правопорушення. Проте згідно з положеннями частин 1, 5 статті 258 КУпАП, у разі вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 185-3 КУпАП, протокол про адміністративне правопорушення не складається.

З моменту оголошення перерви у судовому розгляді справи або одразу після закінчення судового засідання суд фактично констатує вчинення особою дій, ознаки яких підпадають під дію статті 185-3 КУпАП, завершує стадію порушення справи про адміністративне правопорушення і переходить до наступної стадії, якою є розгляд справи про адміністративне правопорушення.

Відповідно до частини 1 статей 221, 221-1 КУпАП розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185-3 цього Кодексу, здійснюють судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди та Верховний Суд.

Аналіз законодавчо закріплених положень дозволяє виокремити такі особливості процесу судового розгляду справ про адміністративні правопорушення:

- справи про злісне ухилення експерта, перекладача від явки в суд та невиконання поручителем зобов'язань, покладених судом під час провадження у справах за адміністративними позовами з приводу затримання та видворення іноземців та осіб без громадянства, розглядаються протягом п'ятнадцяти діб (тобто загального строку, що передбачений у ч. 1 ст. 277 КУпАП). Разом із тим зазначений строк слід обраховувати з дня виявлення правопорушення, оскільки протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 185-3, не складається;

- якщо відсутня відповідна норма КУпАП, яка регулює процедуру вирішення тих чи інших процесуальних питань, що виникають під час розгляду справи, суд (суддя), враховуючи засади судочинства, передбачені Конституцією України, та міжнародні стандарти судочинства, може застосовувати чинні процесуальні норми кримінального процесуального законодавства за аналогією;

- у разі притягнення особи до відповідальності за статтею 185-3 КУпАП справу може бути розглянуто і за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, коли є дані про своєчасне сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо не надійшло клопотання про відкладення її розгляду;

- слід визнати правильною практику тих суддів, які забезпечують повне фіксування вказаного судового процесу звукозаписувальними технічними засобами, адже не всі дані (інформацію, відомості) про вчинене правопорушення можливо включити до описової частини постанови, ухваленої за результатами розгляду справи;

- оскільки питання про притягнення до відповідальності за прояв неповаги до суду має вирішуватися судом негайно після вчинення правопорушення та без складання протоколу про адміністративне правопорушення, то в таких справах власний єдиний унікальний номер і номер провадження (справи) за індексом «3» не присвоюється. З огляду на це, судам слід рекомендувати долучати постанову у справі про адміністративне правопорушення, передбаченого статтею 185-3 КУпАП, до матеріалів справи (провадження), в якій було допущено прояв неповаги до суду, і обліковувати її за тим самим єдиним унікальним номером.

Щодо виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення слід зазначити, що при накладенні адміністративного стягнення у вигляді штрафу в постанові суду, крім розміру штрафу, накладеного на порушника, доцільно визначати також подвійний розмір суми штрафу для його подальшого примусового стягнення органами ДВС.

 

Написать комментарий
Я не бот